Princess Leia Organa
Nereye bu saatte?

Çıkıyor musun?

Sıkı giyin üşütme.