This Boy Is a Professional Wizard , Kono danshi, mahô ga oshigoto desu , M. Dizi, Anime